Gegevensbescherming

1. Naam en contactgegevens van de voor de verwerking Verantwoordelijke

Deze privacy informatie geldt ook voor de gegevensverwerking door:

Verantwoordelijke:
proWIN Belgium GmbH
Place des Guillemins 2 BTE 18
4000 Liège
Belgien

E-mail: info@prowin.be

Vertegenwoordigd door de bedrijfsleiders: Michael Winter, Medeni Sisamci

2. Verzameling en opslag van persoonlijke gegevens evenals soort en doel van hun gebruik

a) Bij het bezoeken van de website
Bij het bezoeken van onze website prowin.be wordt er door de op uw terminal in gebruik zijnde browser automatisch informatie gestuurd aan de server van onze website.
Deze informatie wordt tijdelijk in een zogenaamde logfile opgeslagen. De volgende informatie wordt daarbij zonder uw tussenkomst vastgelegd en tot automatische verwijdering opgeslagen:

Voorbeelden:
• IP-adres van de aanvragende computer,
• Datum en tijd van de toegang,
• Name en URL van de gevonden bestanden,
• Website van waaruit de toegang plaatsvindt (referrer-URL),
• Gebruikte browser en eventueel het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw access-provider.

De genoemde gegevens worden door ons voor de volgende doeleinden verwerkt:
• Garantie van een vlotte verbinding met de website,
• Garantie van een comfortabel gebruik van onze website,
• Evaluatie van de systeembeveiling en -stabiliteit en
• voor andere administratieve doeleinden.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6, lid 1, regel 1 lid f van de AVG (GDPR). Ons legitieme belang volgt uit de hierboven genoemde doeleinden m.b.t. gegevensverzameling. In geen geval gebruiken wij de verzamelde gegevens met als doel om conclusies te trekken over uw persoon. Verder maken wij bij het bezoeken van onze website gebruik van cookies en analysediensten. Verdere uitleg hieromtrent verneemt u onder de cijfers 4 en 5 van deze privacy policy.

b) Bij het gebruik van ons contactformulier

Voor vragen van welke aard dan ook, bieden wij u de mogelijkheid contact met ons op te nemen via een op de website verstrekt formulier.
Hierbij is het doorgeven van een geldig e-mailadres noodzakelijk zodat wij weten van wie de vraag afkomstig is en om deze te kunnen beantwoorden. Verdere informatie kan op vrijwillige basis worden verstrekt. Gegevensverwerking met als doel contactopname met ons, gebeurt volgens art. 6, lid 1, regel a van de AVG (GDPR) gebaseerd op uw vrijwillig gegeven toestemming. De voor het gebruik van het contactformulier door ons verzamelde persoonlijke gegevens worden na afhandeling van de door u gestelde vraag automatisch verwijderd.

3. Doorgeven van gegevens

Er vindt geen overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden, anders dan de in de volgende vermelde doeleinden, plaats.

Wij zetten uw persoonlijke gegevens alleen aan derden door als:

• u uw uitdrukkelijke toestemming conform art. 6, lid 1, regel 1 lid a van de AVG (GDPR) hiervoor gegeven heeft,
• het doorgeven conform art. 6, lid 1, regel 1, lid f van de AVG (GDPR) noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims en er geen reden voor aanname bestaat dat u een dwingend rechtmatig belang aan het niet doorgeven van uw gegevens heeft,
• in het geval dat voor het doorgeven conform art. 6, praragraag 1, regel 1 lid c van de AVG (GDPR) een wettelijke verplichting bestaat en
• dit wettelijk toegestaan en conform art. 6, lid 1, regel 1 lid b van de AVG (GDPR) noodzakelijk is voor de afhandeling van contractuele betrekkingen met u.

4. Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Hierbij gaat het om kleine bestanden die uw browser automatisch maakt en die op uw terminal (laptop, tablet, smartphone etc.) opgeslagen worden als u onze website bezoekt. Cookies brengen geen schade aan uw terminal toe, bevatten geen virussen, Trojans of andere schadelijke software. In de cookie wordt informatie bewaard die altijd in context staat tot de specifiek gebruikte terminal. Dit betekent echter niet dat wij daardoor onmiddellijk kennis ontvangen over uw identiteit. Het gebruik van cookies dient er aan de ene kant toe om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer vorm te geven. Zo maken wij gebruik van zogenaamde session-cookies om te herkennen dat u afzonderlijke pagina´s van onze website bezocht heeft. Deze worden na het verlaten van onze site automatisch verwijderd. Verder gebruiken wij ook voor optimalisatie van de gebruikersvriendelijkheid tijdelijke cookies die voor een bepaalde gespecificeerde periode op uw terminal opgeslagen worden. Als u onze site opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, wordt automatisch herkend dat u ons reeds bezocht heeft en welke invoer en instellingen u verricht heeft om deze niet nogmaals in te hoeven geven. Aan de andere kant gebruiken wij cookies om het gebruik van onze website statistisch te registreren en met als doel optimalisatie van ons aanbod voor u te kunnen beoordelen (zie cijfer 5). Deze cookies maken het voor ons mogelijk om bij een nieuw bezoek aan onze site automatisch te herkennen dat u reeds bij ons op de site was. Deze cookies worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd. De door cookies verwerkte gegevens zijn noodzakelijk voor de genoemde doeleinden ter bescherming van onze legitieme belangen en van derden conform art. 6, lid 1, regel 1 lid f van de AVG (GDPR).

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computer opgeslagen worden of dat er steeds een melding verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. De volledige deactivering van cookies kan er echter toe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

5. Analyse-tools

a) Tracking-tools
De onderstaand vermelde en door ons gebruikte tracking maatregelen worden op basis van art. 6, lid 1, regel 1 lid f van de AVG (GDPR) gerealiseerd. Met de gebruikte tracking maatregelen willen wij een op behoeften gebaseerd ontwerp en de doorlopende optimalisatie van onze website waarborgen. Aan de andere kant gebruiken we de tracking maatregelen om gebruik van onze website statistisch vast te leggen en met als doel om de optimalisatie van ons aanbod voor u te evalueren. Deze belangen worden als gerechtvaardigd beschouwd in de zin van de bovengenoemde bepaling. De betreffende doeleinden m.b.t. gegevensverwerking en gegevenscategorieën zijn te vinden in de bijbehorende trackingtools.

b) Google analytics
Ten behoeve van het op behoeften gebaseerde ontwerp en de continue optimalisatie van onze pagina´s gebruiken wij Google analytics, een webanalysedienst van Google Inc. https://www.google.de/intl/de/about/ (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; in het volgende „Google“). In dit verband worden pseudonieme gebruikersprofielen aangemaakt en cookies (zie onder cijfer 4) gebruikt. De door de cookie verkregen informatie over uw gebruik van deze website zoals

• browser-type/-versie,
• gebruikt besturingssysteem,
• referrer-URL (de eerder bezochte site),
• hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres),
• tijd van het serververzoek,

worden doorgegeven aan een server van google in de USA en daar opgeslagen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te beoordelen, om rapporten m.b.t. tot de website activiteiten samen te stellen en om verdere bijbehorende diensten te verlenen m.b.t. het websitegebruik en het internetgebruik voor doeleinden van marktonderzoek en op behoeften gebaseerd ontwerp van deze internetsites. Ook wordt deze informatie mogelijk aan derden overgedragen in zover dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens in opdracht verwerken. In geen geval zal uw IP-adres met andere gegevens van Google samengevoegd worden. De IP-adressen worden anoniem gemaakt zodat toewijzing niet mogelijk is (IP-masking). U kunt de installatie van de cookies door juiste instelling van de browser-software voorkomen, wij attenderen er echter op dat in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunnen worden gebruikt. Bovendien kunt u het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) en het verwerken van deze gegevens door Google voorkomen als u een browser- add on downloadt en installeert https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Als alternatief voor de browser add-on, vooral bij browsers op mobiele terminals, kunt u het verzamelen door Google analytics bovendien voorkomen als u op deze link klikt. Er wordt een opt-out cookie ingesteld dat het toekomstige verzamelen van uw gegevens bij het bezoeken van deze website voorkomt. De opt-out cookie geldt alleen in deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in deze browser verwijdert, dient u de opt-out cookie opnieuw in te stellen. Verdere informatie over privacy gerelateerd aan Google analytics kunt u vinden bij Google analytics-help https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

6. Social media plug-ins

Wij gebruiken op onze website op basis van art. 6, lid 1, regel 1 lid f van de AVG (GDPR) social plug-ins van het social network Facebook om ons verkoopconcept via dit medium meer bekendheid te geven. Het promotionele doel hierachter dient beschouwd te worden als legitiem belang in de zin van de AVG (GDPR). Voor de verantwoording voor het naleven van de privacymaatregelen dient gezorgd te worden door hun respectieve aanbieders. De integratie van deze plug-ins door ons vindt plaats door middel van de zogenaamde twee-klik-methode om bezoekers van onze website zo goed mogelijk te beschermen.

a) Facebook
Op onze website worden social-media plug-ins van Facebook gebruikt om hun gebruik persoonlijker te maken. Hiervoor gebruiken wij de "LIKE“ of „DELEN“-button. Hierbij gaat het om een aanbod van Facebook. Als u naar een pagina van onze website gaat die een dergelijke plug-in bevat, bouwt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt direct door Facebook aan hun browser doorgezet en door de browser in de website opgenomen. Door het opnemen van de plug-in ontvangt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website opgeroepen heeft, ook als u geen Facebook-account heeft of juist niet bij Facebook ingelogd bent. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser direct aan een server van Facebook in de USA doorgezet en daar opgeslagen. Als u bij Facebook ingelogd bent, kan Facebook het bezoek aan onze website direct aan uw Facebook-account toewijzen. Als u een interactie heeft met de plug-ins, b.v. de "LIKE" of "DELEN" button gebruikt, wordt de betreffende informatie ook direct aan een server van Facebook doorgezet en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien op Facebook openbaar gemaakt en aan uw Facebook vrienden getoond. Facebook kan deze informatie met als doel promotie, marktonderzoek en op behoeften gebaseerd ontwerp van de Facebook-pagina´s gebruiken. Hiertoe worden door Facebook gebruikers-, belangstellings- en relatie profielen gemaakt, b.v. om uw gebruik van onze website met betrekking tot de u door Facebook getoonde advertenties te evalueren, andere Facebook-gebruikers over uw activiteiten op onze website te informeren en om te voorzien in verdere dienstverlening in verband met het gebruik van Facebook. Als u niet wil dat Facebook de via onze website verzamelde data koppelt aan uw Facebook-account, dient u zich voor uw bezoek aan onze website bij Facebook uit te loggen. Doel en omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook evenals uw gerelateerde rechten en instellingen ter bescherming van uw privésfeer leest u in het privacybeleid https://www.facebook.com/about/privacy/ van Facebook.

b) Twitter
Onze internetsite bevat functies van Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Als u Twitter gebruikt, koppelt Twitter uw Twitter-account aan de door u vaak bezochte internetsites. Dit wordt aan andere gebruikers op Twitter, vooral aan uw volgers, bekendgemaakt. Op deze manier vindt ook dataoverdracht aan Twitter plaats.

Wij als aanbieders van onze internetsite worden door Twitter niet over de inhoud van de overgedragen data c.q. het datagebruik geïnformeerd. Via de onderstaande link kunt u zich verder informeren: http://twitter.com/privacy

Houdt er echter rekening mee dat u de mogelijkheid heeft om de privacy instellingen bij Twitter in hun account-instellingen onder http://twitter.com/account/settings te wijzigen.

c) PicDrop
Wij maken gebruik van de PicDrop dienst voor de presentatie en archivering van onze afbeeldingen en foto´s.
Onder https://www.picdrop.com/web/de/privacy/ vindt u informatie met betrekking tot de privacy policy van PicDrop.

d) YouTube
Onze website gebruikt plug-ins van het door Google beheerde YouTube. Exploitant van de site is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Als u een door ons met een YouTube- plug-in uitgeruste pagina bezoekt, wordt een verbinding met de servers van YouTube gemaakt. Daarbij wordt de YouTube-server medegedeeld welke van onze pagina´s u bezocht heeft. Als u op uw YouTube-account ingelogd bent, maakt u het YouTube mogelijk om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel te koppelen. Dit kunt u voorkomen als u zich uitlogt bij uw YouTube account.

Verdere informatie over de behandeling van gebruikersgegevens vindt u in de privacy policy van YouTube onder: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

7. Rechten van betrokken personen

U heeft het recht:
• conform art. 15 van de AVG (GDPR) informatie over uw door ons verwerkte persoonlijke gegevens op te vragen. U kunt vooral informatie opvragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van de persoonlijke gegevens, de categorieën van ontvangers waaraan uw gegevens vrijgegeven zijn of worden, de geplande opslagduur, het bestaan van het recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking of herroeping, het bestaan van het recht van bezwaar, de oorsprong van uw gegevens in zover deze niet bij ons verzameld zijn en over het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en indien nodig belangrijke informatie over de details hiervan;
• conform art. 16 van de AVG (GDPR) terstond de correctie van onjuiste of aanvulling van uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens aan te vragen;
• conform art. 17 van de AVG (GDPR) de verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens aan te vragen, in zover de verwerking m.b.t het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, het nakomen van een juridische verplichting, redenen van openbaar belang of voor vestiging, uitoefening of verdediging van juridische claims niet noodzakelijk is;
• conform art. 18 van de AVG (GDPR) beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan te vragen, in zover de juistheid van de gegevens door u betwist wordt, de verwerking onrechtmatig is, u echter het verwijderen hiervan afwijst en wij de gegevens niet meer nodig hebben, u deze echter voor correctie, uitvoering of verdediging van
juridische claims nodig heeft of indien u conform art. 21 van de AVG (GDPR) bezwaar aangetekend heeft tegen de verwerking;
• conform art. 20 van de AVG (GDPR) uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of de overdracht aan een andere Verantwoordelijke te vragen;
• conform art. 7, lid. 3 van de AVG (GDPR) uw eenmalige verstrekte toestemming richting ons op elk moment in te trekken. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking die op deze toestemming berust, voor de toekomst niet meer mogen gebruiken en
• conform art. 77 van de AVG (GDPR) zich bij een toezichthouder te bezwaren. Doorgaans kunt u zich hiervoor tot de toezichthouder van uw gebruikelijke verblijfplaats of werkplek of ons hoofdkantoor wenden.

8. Herroepingsrecht

In zover uw persoonlijke gegevens op grond van algemeen belang conform art. 6, lid 1, regel 1 lid f van de AVG (GDPR) verwerkt worden, heeft u het recht om conform art. 21 van de AVG (GDPR) herroeping van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te appeleren in zover hiervoor redenen zijn die uit uw bijzondere situatie naar voren komen of gericht zijn op het herroepen van directe reclame. In het laatste geval heeft u een algemeen herroepingsrecht dat zonder vermelding van een speciale situatie door ons geconverteerd wordt.

Mocht u gebruik maken van uw herroepingsrecht, dan is een e-mail aan info@prowin.be voldoende

9. Databeveiliging

Wij maken binnen het website-bezoek gebruik van de SSL-methode (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser ondersteund wordt. Doorgaans gaat het in deze om een 256-bit codering. Indien uw browser geen 256-bit codering ondersteunt, vallen wij in plaats daarvan terug op 128-bit v3 technologie. Of er een individuele pagina van onze internetsite versleuteld verzonden wordt, ziet u aan de gesloten weergave van het slotje, c.q. het slot-symbool in de onderste statusbalk van uw browser.

Wij maken trouwens gebruik van geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen willekeurige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen de ongeoorloofde toegang van derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.

10. Gegevensbescherming Webshop

Als u in onze webshop wilt bestellen, is het voor het sluiten van de overeenkomst noodzakelijk dat u uw persoonlijke gegevens verstrekt, die wij nodig hebben voor de verwerking van uw bestelling. In het bijzonder voor de levering van goederen of het leveren van overige diensten of tegenprestatie of garantieverplichtingen. Verplichte gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de bestelling worden apart gemarkeerd, verdere gegevens zijn vrijwillig. Wij verwerken de door u verstrekte gegevens of informatie over de wijze van betaling om uw bestelling te verwerken. Hiervoor kunnen wij uw betalingsgegevens doorgeven aan onze financiële instelling. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, eerste zin, onder b, van de AVG (GDPR). Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingshandelingen die nodig zijn voor het uitvoeren van pre-contractuele maatregelen, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten.
(2) Als u gebruik maakt van onze webshop en deze via het intranetgedeelte betreedt, wordt u automatisch ingelogd. Als u rechtstreeks toegang heeft tot ons domein www.prowin-shop.net, moet u inloggen door uw toegangswachtwoord in te voeren (op het intranet). Het wachtwoord mag NIET worden doorgegeven aan derden.
Als u onze webshop als eindklant gebruikt, kunt u vrijwillig een klantenaccount aanmaken, waarmee wij uw persoonlijke gegevens kunnen opslaan voor verdere aankopen op een later tijdstip. Wanneer u een account aanmaakt onder "Mijn account", worden de door u verstrekte gegevens herroepbaar opgeslagen. Uw ingevoerde gegevens, inclusief uw gebruikersaccount, kunnen op verzoek volledig worden verwijderd.
(2) Wij zijn volgens de wettelijke regels van handel en belastingen verplicht om uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor een periode van tien jaar op te slaan.
(3) Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens, met name financiële gegevens, wordt het bestelproces gecodeerd met behulp van TLS technologie.

11. Actualiteit en wijziging van deze privacy policy

Deze privacy policy is momenteel geldig en heeft de status 16.05.2018. Door de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen via de website of vanwege gewijzigde juridische resp. wettelijke vereisten kan het noodzakelijk zijn om deze privacy policy te wijzigen. De meest recente privacy policy kan op elk gewenst moment op de website onder prowin.be privacy policy door u opgevraagd en geprint worden.

Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient gezien te worden als deel van het internetaanbod van waaruit naar deze pagina verwezen werd. Als er delen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de huidige juridische situatie, blijven de overige delen van het document ongewijzigd wat betreft inhoud en geldigheid.